Pierwsze magazyny ligowe gotowe! Zmiany w przepisach futsalowych.

Serdecznie zapraszam na pierwsze w tej edycji magazyny ligowe Dywizji A i Dywizji B!

Pojawiły się skargi na hałasy pod halą po godzinie 22.00. Bardzo proszę o zachowanie ciszy po opuszczeniu hali.

Terminarze na październik są już gotowe.

Nastąpiły również dwie zmiany w przepisach futsalu. Pierwsza tyczy się wznawiania gry z autu. Piłka musi mieć punkt styczny z linią boczą (dotychczas mogła byc poza boiskiem), a noga postawna zawodnika wznawiającego może stać w dowolnym miejscu włączając w to boisko (dotychczas musiała być poza boiskiem). Druga zmiana tyczy się syreny końcowej. Otóż teraz nawet jeśli strzał zostanie oddany przed syreną kończącą pierwszą lub drugą połowę meczu, a piłka wpadnie do siatki do jej zakończeniu to gol zostaje nieuznany. Poniżej pełne brzmienia artykułów.

Artykuł 7 – Czas trwania zawodów
1 Części gry
Zawody składają się z dwóch równych części po 20 minut każda, które mogą być skrócone wyłącznie jeżeli
zezwalają na to regulaminy rozgrywek.
2 Zakończenie części gry
Sędzia czasowy sygnalizuje koniec każdej 20-minutowej części zawodów (i dogrywki) sygnałem
akustycznym.
• Czas trwania części zawodów kończy się z początkiem sygnału dźwiękowego, nawet jeśli sędziowie
nie zasygnalizowali końca czasu gry gwizdkiem.
• Jeżeli rozpoczęto wykonywanie rzutu wolnego bezpośredniego po szóstym faulu akumulowanym
lub rzutu karnego i w czasie jego wykonania część zawodów dobiegła końca, to część ta zostanie
uznana za zakończoną dopiero po rozstrzygnięciu rzutu wolnego bezpośredniego lub karnego. Rzut
uznaje się za rozstrzygnięty, gdy po wprowadzeniu piłki do gry zachodzi jedna z poniższych sytuacji:
o piłka przestaje się poruszać lub opuszcza pole gry;
o piłka zostanie zagrana przez zawodnika (także wykonawcę) innego niż broniący bramkarz;
o sędziowie przerywają grę z powodu przewinienia wykonawcy lub drużyny wykonawcy.
• Gol zdobyty w zgodzie z Artykułami 1 i 10, ale po zasygnalizowaniu końca części gry przez sędziego
czasowego sygnałem akustycznym, zostanie uznany tylko w powyższych sytuacjach.
Części zawodów w żadnym innym przypadku nie mogą zostać przedłużone.
Artykuł 15 – Rzut z autu
Rzut z autu przyznaje się drużynie przeciwnej do zawodnika, który po raz ostatni dotknął piłki, zanim
przekroczyła całym obwodem linię boczną, zarówno po podłożu, jak i w powietrzu lub gdy uderzyła w sufit.
Bezpośrednio z rzutu z autu bramka nie może być zdobyta:
• Jeżeli piłka wpadnie do bramki przeciwnika – przyznaje się rzut od bramki.
• Jeżeli piłka wpadnie do bramki wykonawcy rzutu – przyznaje się rzut rożny.
1 Procedura
W momencie wykonania rzutu z autu:
• piłka musi być ustawiona nieruchomo na linii bocznej w miejscu, w którym opuściła pole gry lub w
najbliższym miejscu gdzie dotknęła sufitu;
Piłka jest wprowadzona do gry, gdy została kopnięta i wyraźnie poruszyła się.
Wykonanie rzutu musi nastąpić w ciągu 4 sekund od powstania możliwościjego wykonania lub od momentu,
w którym sędzia zasygnalizuje, że drużyna jest gotowa na wykonanie rzutu.
Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry piłka opuszcza pole gry przez tę samą linię boczną, z której wykonany
był rzut i nie dotknęła żadnego innego zawodnika, to rzut wykonany będzie ponownie przez drużynę
przeciwną z tego samego miejsca, w którym wykonywany był pierwotny rzut z autu.
Jeżeli wykonawca rzutu wykona rzut w taki sposób, że celowo kopnie piłkę w przeciwnika, aby uzyskać
prawo do ponownego jej zagrania, sędziowie zezwolą na kontynuowanie gry, o ile zagranie to nie było
wykonane w sposób nieostrożny, nierozważny lub z użyciem nieproporcjonalnej siły.
Po wykonaniu rzutu wykonujący nie może dotknąć piłki po raz drugi, zanim nie dotknęła ona innego
zawodnika.

Start a Conversation